«Sånne e gode å ha» - Femundløpets Ambassadører etablert

«Sånne e gode å ha» - Femundløpets Ambassadører etablert

Mange kjenner sikkert Halvdan Sivertsens sang «Venner», der en av linjene lyder: Sånne e gode å ha..
En ny organisasjon ser dagens lys i disse dager; Femundløpets Ambassadører. Vi siterer her fra foreningens formålsparagraf:

«Femundløpets Ambassadører er en støtteforening for Femundløpet. Femundløpets Ambassadører skal:

  • Bidra til å skape bredere frivillig aktivitet og engasjement rundt Femundløpet og hundesporten.
  • Fremme hundekjøring som sport og rekreasjonsaktivitet.
  • Bidra til å utvikle Femundløpet.
  • Fremme hundesporten som aktivitet for alle.
  • Læringsarena for barn, ungdom og voksne.»

Alle som ønsker å støtte opp om Femundløpet kan bli medlemmer av Femundløpets Ambassadører. Initiativtakerne til etablering av foreningen er mennesker som over mange år har hatt et bankende hjerte og stort engasjement for Femundløpet.

Femundløpets Ambassadører er løpets venneforening og «tenketank». Her kan det klekkes ut gode ideer som fremmer løpet og sporten. Foreningen vil være en viktig samarbeidspartner i vårt utviklingsarbeid.

Interimstyret består av:

  • Andreas Knoff Sundt
  • Audun Haugan
  • Erland Enger
  • Hanne Lunde


Vi slutter som vi startet saken, her med slutten av Halvdan Sivertsens vise: Hver gang vi møtes, har vi det bra
Vi e venna førr livet
Sånne e gode å ha

Femundløpet er svært glad for etableringen av foreningen Femundløpets Ambassadører og ser fram til godt samarbeid i tida som kommer.

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen