Erklæring om personvernregler

Femundløpet AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når du legger inn dine data når du blir kunde hos oss, når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre og andre digitale kanaler vi bruker. Les mer om dette og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i personopplysningsloven.
Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og organisasjonsnummer.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Informasjon du har gitt oss
Dette kan være din e-postadresse, navn, faktureringsadresse, hjemmeadresse osv. I all hovedsak informasjon som er nødvendig for å levere en tjeneste til deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din hos oss. Denne informasjonen inkluderer for eksempel navn og e-postadresse.

Informasjon som samles automatisk om deg

Dette inkluderer informasjon som automatisk lagres av informasjonskapsler og andre øktverktøy. For eksempel din IP-adresse, din handlingshistorie (hvis den finnes) etc. Denne informasjonen brukes til å forbedre kundeopplevelsen din. Når du bruker våre tjenester eller ser på innholdet på nettstedet vårt, kan aktivitetene dine logges.

Offentlig tilgjengelig informasjon

Vi kan samle informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig.

Grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Personopplysningene over er nødvendige for oss for at vi skal kunne inngå en avtale med deg, f.eks. som deltager i Femundløpet. Som kunde hos oss må du oppgi disse opplysningene, for uten de kan vi ikke levere tjenesten du har bestilt til deg.

Nedenfor ser du de seks rettslige grunnlagene for innsamling, lagring og behandling av personopplysninger (GDPR artikkel 6 nr. 1). Vårt grunnlag for å samle inn og behandle de nevnte personopplysningene om deg, dekkes av punkt 2 nedenfor.

 1. Samtykke
  Den registrerte har gitt sitt samtykke til behandling av hans/hennes personopplysninger for ett eller flere formål.

 2. Avtale
  Innsamling/behandling av personopplysninger er nødvendig for bedriften for å oppfylle en avtale med den registrerte personen.

 3. Lov
  Innsamling/behandling av personopplysninger er nødvendig for å overholde lover og regler.

 4. Vitale interesser
  Innsamling/behandling av personopplysninger er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke.

 5. Allmennhetens interesse
  Innsamling/behandling av personopplysninger er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet (lov).

 6. Berettiget interesse
  Bedriften har en berettiget interesse i innsamling/behandling av personopplysninger, som er nødvendig og som er viktigere enn å beskytte personopplysningene for den registrerte
  Hvilke andre sender vi personopplysningene dine til?

Dine personopplysninger blir kun behandlet av oss i Femundløpet, med unntak av saker som går til inkasso. Da går disse opplysningene til vår samarbeidspartner SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, avd. Røros: Navn, adresse, postnummer, organisasjonsnummer og eventuell epostadresse.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 5 år:
Bilagene som danner grunnlag for selve bokføringen (inngående faktura, utgående faktura, bankbilag og lignende). Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering (kontospesifikasjon, kunde- og spesifikasjon mm.).

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 3,5 år:

 • Avtaler av betydning for bedriften.
 • Brev og annen informasjon som gir vesentlig tilleggsinformasjon til bokførte bilag.
 • Utgående ordresedler.

Slik behandler vi brukernes personopplysninger

Det er frivillig for de som besøker www.femundlopet.no å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Infonett er vår driftsleverandør for www.femundlopet.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandørene.
Informasjonskapsler (cookies)

Det benyttes cookies på www.femundlopet.no. Cookies er små datafiler som lagres på din enhet og blir brukt til statistikk og til å støtte deg som bruker. Ved å benytte www.femundlopet.no, samtykker du i at det lagres informasjonskapsler – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Du kan lese mer om cookies ved å gå til denne siden.

Webanalyse

Google er Femundløpets leverandør av verktøy for webanalyse, og Google er databehandler for dataene som samles inn til webanalyse. Femundløpet bruker Google Analytics å utarbeide statistikk som vi benytter for å analysere, forbedre og videreutvikle www.femundlopet.no. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er bl.a. hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Se Google Analytics’ sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrer og benytter data.

Deling av innlegg og søk på www.femundlopet.no

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter på denne hjemmesiden lagres i en egen databasetabell. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre gjennom tilpasning av relevant innhold. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form og det er kun de 500 siste søkeordene som lagres til enhver tid. Søkeordene kan ikke kobles til personopplysninger om brukerne, slik som f.eks. en IP-adresse.

E-post og telefon

Femundløpet benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle våre oppgaver og gi deg god kundeservice.

Våre medarbeidere og frivillige medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Hvordan sikrer vi dataene dine?

Vi gjør vårt beste for å holde dine personlige data trygge. Vi bruker sikre protokoller for kommunikasjon og overføring av data (for eksempel HTTPS) på nettstedet. Vi bruker anonymisering og pseudonymisering der det er praktisk. Vi overvåker våre systemer for mulige sårbarheter og angrep.

Selv om vi gjør vårt beste, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjon 100%. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan for å hindre sikkerhetsbrudd og å bistå myndighetene dersom eventuelle brudd skulle forekomme.

Hvis du har en brukerkonto hos oss, gjør vi oppmerksom på at du må holde brukernavnet og passordet ditt hemmelig.

Endringer i disse personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse personvernreglene.

Dine rettigheter

Så lenge vi behandler eller oppbevarer dine personopplysninger, har du rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Du har også rett til at opplysningene dine skal bli oversendt til andre aktører på forespørsel. Kravet ditt skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Uriktige opplysninger kan kunden/ leverandøren endre ved å kontakte oss skriftlig per e-post eller telefon.

Innsyn i eller sletting av personopplysningene dine, samt overføring av personopplysninger til andre aktører, ber du om skriftlig, per e-post til Femundløpet AS (se kontaktinformasjon under). Vi svarer skriftlig per e-post.

Som kunde hos Femundløpet AS har du rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener vi behandler dine persondata i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Femundløpet AS
Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros
Telefon: (+47) 480 11 564
post@femundlopet.no

Sletting og nedlasting av dine data

Hvis du ønsker å laste ned eller slette dataene vi har registrert om deg på www.femundlopet.no, kan du bruke sender du oss en mail på post@femundlopet.no.